26 kwietnia 2020 r. – III Niedziela Wielkanocna

| 25 kwietnia 2020

                                              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Rozpoczynamy Tydzień Biblijny pod hasłem „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por J 6, 35-36). Poświęćmy w tym tygodniu więcej czasu na indywidualne i rodzinne czytanie oraz rozważanie Pisma Świętego. Ze względu na obecne ograniczenia dotyczące liczby wiernych w kościele uroczystość I Komunii świętej  została przeniesiona na niedzielę 13 […]

19 kwietnia 2020 r. – Niedziela Bożego Miłosierdzia

| 18 kwietnia 2020

                                                     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Rozpoczynamy Tydzień Bożego Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdziem Budujemy Kościół Boży”. Otoczmy modlitwą wszystkich potrzebujących pomocy duchowej i materialnej. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do 10 maja włącznie. Ze względu na obecne ograniczenia dotyczące liczby wiernych w kościele przenoszę uroczystość I […]

I Komunia Święta

| 18 kwietnia 2020

Ze względu na obecne ograniczenia dotyczące liczby wiernych w kościele przenoszę uroczystość I Komunii świętej na niedzielę 13 września br. Jeżeli ktoś pragnie I Komunii świętej rodzinnej dla swego dziecka w niedzielę 17 lub 24 maja to proszę o kontakt ze mną do przyszłej niedzieli włącznie (26 kwietnia). Ks. Władysław Kołotowski TChr., proboszcz.

12 kwietnia 2020 r. – Zmartwychwstanie Pańskie

| 11 kwietnia 2020

                                             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      „Jezus rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”(Dz 10, 42 – 43 ). Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wyswobodził nas z niewoli grzechu. Chrystus przyniósł pokój, radość i […]

5 kwietnia 2020 r. – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

| 4 kwietnia 2020

                                                    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE        Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej będą sprawowane w Kozielicach o godzinie 1900 a w Łozicach o godzinie 1700. Podczas nabożeństw, spowiedzi, błogosławieństw i adoracji może przebywać w kościele maksymalnie 5 wiernych. Ze spowiedzi świętej będzie można skorzystać w Kozielicach w Wielki Czwartek w godzinach 1500 – 1600 oraz  po wieczornej […]