Duszpasterze

Od 1945 roku Kozielice wchodziły w skład parafii Tetyń.  Stan ten trwał do 1974 roku kiedy utworzona zostaje parafia Kozielice.

Prafia Tetyń:

    1. Stojaczyk Wisław TChr	   1946 – 1957
    2. Ćwięka Franciszek TChr	   1957 – 1968
    3. Szyngiera Władysław TChr 	   1968 – 1970
    4. Nowak Marian TChr		   1970 – 1973
    5. Miciński Antoni TChr		   1973 – 1979 

W 1974r. Została utworzona parafia w Kozielicach pw.  Św. Stanisława BM wyodrębniona z parafii Tetyń.

Parafia Kozielice od 1974 roku:

    1. Jan Kwidzyński TChr               1974 – 1977
    2. Antoni Rein TChr                  1977 – 1989
    3. Adam Thor TChr                    1989 – 1996
    4. Zenon Gąsiorowski TChr           1996 – 1997
    5. Zdzisław Jędruszek TChr          1997 – 2005
    6. Tomasz Koszyk TChr                2005 – 2014
    7. Władysław Kołtowski TChr.     2014 - 2022
    8. Jarosław Bilicki TChr.      2022 -