Sakramenty

Biuro parafialne czynne w środy i w soboty po wieczornej Mszy świętej

 

Sakrament chrztu.

W biurze parafialnym należy przedstwawić:
– Akt urodzenia dziecka z USC.
– Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
– Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem. Przynoszą ze sobą:
– Dowód osobisty.
– Metrykę chrztu nie starszą niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
– Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
– Świadectwo ukończenia nauki religii.
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych
– Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb należy dostarczyć:
– Akt zgonu z USC.
– Zaświadczenie od kapelana szpitalnego o udzielonych sakramentach w czasie pobytu w szpitalu

Sakrament Pokuty

Posługa sakramentalna w konfesjonale sprawowana jest codziennie pół godziny przed mszą świętą.
W pierwszy piątek miesiąca – godzinę przed mszą świętą.